Invincible

Оригинальная версия (Original) Английская версия (English)
Comilito equinus orbitas lacuna.
G’odhun al korokn boda uhm.
Boda uhm ron’kashal
detrimentuma do soladi tas.

An Ka Ra Near Tha Na Gor.
Mor Ok Ahn Ga Lor.
Mor Ok Go Room
Pa La Hoom.
Ra Vah Nee Aah.

Comilito equinus orbitas lacuna.
G’odhun al korokn boda uhm.
Boda uhm ron’kashal
detrimentuma do soladitas.

An Ka Ra Near Tha Na Gor.
Mor Ok Ahn Ga Lor.
Mor Ok Go Room
Pa La Hoom.
Ra Vah Nee Aah.

‘O steed, (my) stalwart companion
I mourn your loss
Even in death, (you were the) first in battle,
(And the) last to retreat, even so in death
Alas, I have lost a part of myself.

Long live the king
May his reign last forever
May his strength
Fail him never.

‘O steed, (my) stalwart companion
I mourn your loss
Even in death, (you were the) first in battle,
(And the) last to retreat, even so in death
Alas, I have lost a part of myself.

Long live the king
May his reign last forever
May his strength
Fail him never.


Русская версия (Russian) Чешская версия (Czech)
‘O steed, (my) stalwart companion
I mourn your loss
Even in death, (you were the) first in battle,
(And the) last to retreat, even so in death
Alas, I have lost a part of myself.

Long live the king
May his reign last forever
May his strength
Fail him never.

‘O steed, (my) stalwart companion
I mourn your loss
Even in death, (you were the) first in battle,
(And the) last to retreat, even so in death
Alas, I have lost a part of myself.

Long live the king
May his reign last forever
May his strength
Fail him never.

Oři, oddaný společníku
oplakávám tvůj odchod
I ve smrti tys první byl v bitvě
a jako poslední z ní odcházel. i ve smrti

s tebou kus sebe sama ztratil jsem

Ať žije král
Nechť trvá věčně vláda jeho
A ať síla jeho..
Nikdy nezradí ho

Oři, oddaný společníku
oplakávám tvůj odchod
I ve smrti tys první byl v bitvě
a jako poslední z ní odcházel. i ve smrti
s tebou kus sebe sama ztratil jsem

Ať žije král
Nechť trvá věčně vláda jeho
A ať síla jeho..
Nikdy nezradí ho