The Eternal Conflict

Оригинальная версия (Original)
Bu ra den ar di makieh
murtiah ah beh sinian
sazina tathakaniah Rah

Buraden ar dimamurtiah
Buraden ahmake ah